pl
sk
ru
Lité polykarbonátové desky
Sklo, které vydrží přímou ránu kladivem a nepraskne. Říkáte že to není možné? A přece! Nejdokonalejší umělá hmota, kterou jsou polykarbonátové desky lite, konkurující z minerálním sklem o prvenství v oblasti krytí budov a jejich zasklívání, vydrží tento brutální test.


Polykarbonátové desky jsou  z technologického hlediska Replica Watches Rolex Replica velmi pokročilou hmotou, která díky svým fyzikálně chemickým vlastnostem úspěšně zatlačuje sklo, které se do této doby používalo pro dokončování konstrukcí. Základním materiálem konstrukce desek  je polykarbonát, který je jedním z nejpokročilejších polymerů v oboru moderních materiálů z umělé hmoty.Nadprůměrné vlastnosti našich polykarbonátových desek umožní Vám formování fasádybudovy, balkónu, zastřešení, altán apod., a dodatečný vývin čtyř základních typů desek zvyšuje rozmanitost kombinací různých použití. Aby zákazník měl možnost si vybrat desku, která nejlépe splní jeho očekávání a potřeby, rozlišujeme:

- průhledné standardní desky (stabilizované UV)
- deský velmi odolné proti UV záření


Použití
Dokonalé parametry kvality, konstrukce a funkce zajišťují maximální bezpečnost a komfort používání na mnoha místech:

- zajišťující zasklení
- ochranná zařízení strojů ve výrobních prostorech
- střešní konstrukce pro haly, supermarkety
- sklení oken ve školách a veřejných budovách
- konstrukce autobusových zastávek a telefonických budek
- průhledné ochranné terče pro policii
- ochranné přilby
- jiná použití v oblasti bezpečnosti

Celistvé polykarbonátové desky
Polykarbonátovédesky jsou opravdovým průlomem v oboru vzorkařství a konstrukčních metod. Jsou průhledné jako sklo, jsou věak 200-krát pevnější a současně o polovinu lehčí. Dodatečnou přednosti těchto desek je možnost ohýbání a tvoření oblouků tepelným zpracováním anebo za studena. Absolutní odolnost proti prasknutí kvalifikuje tyto desky k použití pro ochranná zasklení. Jsou odolné vůči úderům kladiva, kamene apod.

Desky jsou ideální k použití v místech ohrožených vandalismem a všude tam, kde je nutná velká rázová odolnost. Jak se to už stává obvyklé v budovách na celým světě - hublot replica watches polykarbonátové desky dávají uživateli nové možnosti a řešení, které dříve byly nerealizovatelné. Jejich akustické a termické izolační schopnosti, k tomu nízká váha a pvhodná pružnost, a také skvělá integrační schopnost v budovách a v krajině - umožňují velké úspory na nákladech konstrukce a budovy.Polykarbonátové desky s vrstvou odolnou proti UV záření
Výrobní paleta se skládá z polykarbonátových desek s vrstvou odolnou proti UV (ultrafialovému) záření. Tato vrstva zvyšuje odolnost proti UV záření, a tím zlepšuje celkovou kvalitu nezbytnou pro používaní v exteriéru.

Polykarbonátové desky jsou úplně novou koncepci v oblasti vzorkařství a metod projektování. Vyrábí se je podle platných  německých a mezinárodních normem a vhodných předpisů.Nadprůměrné vlastnosti polykarbonátových litých desek, mj. vysoká pevnost a rázová houževnatost, pružnost, malá váha, trvanlivost, odolnost proti působení atmosférických vlivů umožňuje architektům a konstruktérům jejich použití v zasklívání budov,  pro průhledné policejní ochranné terče, ochranné štíty strojů.