pl
sk
ru
Akrylové desky (PMMA)
Když se díváme na neony, štíty, střešní světlíky, přístřešky autobusových zastávek, díváme se na akrylové desky - rozšířené umělé hmoty imitující přírodní sklo.

Akrylové desky vděčí svoji popularitu vlastnostem, které půspobí že ta deska je dokonalým řešením kupř.replica watches pro prosklení. Akrylové desky je to nejpopulárnější umělá hmota, která účinně nahrazuje přírodní sklo, které se využívá pro prosklení velkých střešních ploch, překrytí, tunelů, ochranných clon, reklam, neonů, vypínačů.Akrylové desky, které mají velmi dobré technické parametry, odolnost proti působení atmosférických a anorganických vlivů, odolnost proti působení UV záření a času, je to také estetika, průhlednost, hladký povrch a to. že není periodická údržba. To všechno je důvodem pro který akrylové desky se používá v mnoha oblastech hospodářství mj.:
 • Stavebnictví: plochá a kolmá prosklení, přerytí, stříšky, oblouková překrytí, prosklení balkonů, prosklení dveří a oken, sekční brány, pohyblivé a pevné steny a mezistěny, akustické clony chranící před hlukem, vnitřní přepážky,
 • Osvětlovací technika, světelné kopule, světelné pásma, světelná překrytí,
 • Precizní technika, strojové vypínače, kontakty, kryty pro stroje a dispečink,
 • Světelná reklama, reklamní skla,  reklamní fasády, osvětlení nápisů,
 • Reklamní zboží: neonové znaky, osvětlení písmen, dekorace, displeje, luminované fasády,
 • Výstavnictví: veletržní stánky, vybavení stánků, kiosků,
 • Motorizace: prosklení turistických přívěsů, spoilery.
Řada možností použití desek vyplývá z jednoduchého opracování, nedostatky permanentního čistění, co vyplývá z hladkého povrchu, na který nedosedá špína, prach. Snadné zpracování s využitím standardních nástrojů mj. kotoučových pil, děrovačky, vrtáků , vysokootáčkových pil je důvodem pro který řada individuálních zákazníků používá akrylové desky  bez nutnosti pronajímaní specialistických montážních firem.

Desky dodávané naši firmou se vyrábí v souladu s technologickými normami, certifikáty,www.tswatches.cz atesty a povolení. Nabízené akrylové desky se charakterizují fyzikálně-chemickými vlastnostmi, jako jsou.
 • odolnost proti UV záření, žlutnutí,
 • odolnost proti působení anorganických látek: kyselin, zásad, solí,
 • vysoká odolnost proti působení deště, sněhu, ledu, krup, větru,
 • odolnost proti mechanickému zatížení,
 • propustnost světla na úrovni 90%,
 • malá váha vzhledem k povrchu,
 • jednoduché opracování, bez úlomků,
 • odolnost proti stárnutí, nedrobí se,
Pro tyto přednosti akrylové desky jsou velmi populární umělou  hmotou, používanou pro různé účely.

Zveme Vás k seznámení se s naši nabídkou akrylových desek a vybrání nejvhodnějších řešení, které splní veškerá očekávaní a funkčně-užitečné potřeby.