pl
sk
ru
Sklo pro sprchovací kouty

Sprchrchovací kout měl by být takovým místem, kde bychom měli být v bezpečí dokonce v situaci náhodného rozbití skleněné stěny kabiny a vzniku malých, ostrých kousků  hrozících poraněním.

Sklo pro sprchovací kabiny nabízené naši firmou je vyrobené z polystyrenu - umělé hmoty, která když se rozbije, netvoří ostré střepiny, jako v případě rozbití minerálního skla. Polystyrenové sklo vděčí bezpečnost vhodným fyzikálním vlastnostem, díky kterým jeho odolnost proti rozbití je větší než v případě přírodního skla. Pokud se rozbije polystyrenová tabule, vznikají velké kousky skla s tupými hranami. Velice důležitým aspektem, pro který vybíráme sklo pro sprchovací kabiny, je kromě bezpečnosti také estetika.

  
    
                                     průhledné kapky                   raute mittel kouřové               raute mittel průhledné