pl
sk
ru
Objednávky

Tradiční objednávky je třeba předem konzultovat
+48 (34) 377 42 05

Tradiční objednávky zasílané faxem se přijímají na telefonní číslo : fax: +48 (34) 377 42 99

Pro neustále zvedání úrovně našich služeb, s péči o naše stálé zákazníky zavedli jsme možnost skládání objednávek Internetem. Doufáme,replica watches že změna komunikačního kanálu umožní eliminaci nedokonalých klasických informačních kanálů jako jsou kupř. fax, telefon, anebo mail. Víme ze zkušenosti že klasické informační kanály vyžadují ruční zpracování dat, co je spojené s problémy s jednoznačným přečtením špatně čitelných faxů anebo pokusy realizace objednávek zboží, které nemáme v naši nabídce. Má to negativní vliv na dobu realizace objednávek a tímto i na dobu nutnou pro dodávku zboží zákazníkům.

Pro zlepšení komunikace zveme Vás k elektronickému objednávání zboží. Můžete to provést dvěma způsoby:

  1. S využitím jednoduché v obsluze vebové stránky WWW (https://www.edinet.pl/eproducent/ ) po předchozí registraci, po které obdržíte od nás login a heslo, a po podepsání prohlášení,  ve kterým souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro realizaci objednávek elektronickou cestou
  2. Integraci svého počítačového systému se systémem EDI, to znamená možnost přímého posílání objednávek s využitím Vašeho programu pro obsluhu skladu
Vzor prohlášení EDI stáhni vzor
instrukce obsluhy EDIstáhni instrukci


Všechny zájemce o skládání objednávek internetem žádáme o kontakt
Jaroslavem Lechem, tel. (34) 3774216 informatyk@robelit.pl